کمیته علمی / Scientific Committee چاپنام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
رضا مکنون استاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
alt
 محمد شکرچی زاده استاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه تهران
alt
مجید عمیدپور
استاد
کتری تخصصی- مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسید
alt
رضا توکلی مقدم
استاد
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه تهران
alt
حمید ابهری
استاد
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه مازندران
alt
 عبدالرضا سروقد مقدم دانشیار دکتری تخصصی- سازه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
alt
 محمود حسینی دانشیار
دکتری تخصصی- سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
alt
نیک منش جوادیان
دانشیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علوم و فنون
alt
تورج مجیبی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
alt
سیدعلی نبوی چاشمی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
alt  عباس اکبرپور نیک قلب استادیار دکتری تخصصی- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتضی رعیتی دماوندی استادیار دکتری تخصصی - سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - دبیر علمی همایش

 مبین افضلی راد استادیار
دکتری تخصصی- ژئوتکنیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

 سیروس غلام‌پور دهرکی استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مائده صادق پور حاجی استادیار
دکتری تخصصی- محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

قاسم جلالی
استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
پیمان همامی استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه خوارزمی
alt
حمیدرضا ربیعی فر استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
فرشیدرضاحقیقی
استادیار
دکترای تخصصی- ترافیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
alt
حیدر دشتی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
alt
محمدجواد طاهری
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
موسسه آموزش عالی پردیسان فریدون کنار
alt
مهرداد مسعودنژاد
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
alt
محمد حسین صبحیه
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تربیت مدرس
alt
مهدی رضائی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تهران
alt
عماد الدین محمدی گل افشانی
استادیار دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
alt
علیرضا چاله کاهی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه

مهدی میان سری
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

سید مهدی مهنما استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
alt
بهرام قربانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
alt
میر مجید اتقانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه پیام نور بابل

یوسف قلی پور کنعانی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

محبوبه صادق پور
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
مصطفی حاجی آقایی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علم و فناوری

محمد رضا باقرزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مهردادمتانی
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
رحمت اله علیزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علیرضاداداش زاده
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

کارن روحانی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
علی بابایی مهر
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
صابر حبیبی سوادکوهی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
alt
شهلا محمودی پزشک دکتری پزشکی معاون مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و رئیس اداره سلامت و تندرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
alt
سعید بختیاری
- دکتری مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

رضا رنجبرجورجاده
مربی
کارشناس ارشد عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
- دکتری مدیریت و اقتصاد موسسات عمومی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
سارا اشرف کاشانی
- دکتری حقوق- وکیل دادگستری
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

مونا مسگران کریمی
- کارشناس ارشد مدیریت اجرائی- مهندسی مکانیک
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
سیدمحمد انجام
- کارشناس ارشد حقوق- وکیل دادگستری
موسسه حقوقی دادگران تمدن ایرانیان
alt
ایرج فصیحی
- کارشناس ارشد برق
مهندس مشاور
alt
زهرا شریفی اسدی - کارشناس ارشد HSE مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: bmmc@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه :

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله  : 


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 


تاریخ برگزاری همایش:    12 و 13 اسفند 1399

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی