لیست کارگاه های آموزشیعنوان کارگاه
عنوان: نشست تخصصی جایگاه نگهداشت ساختمان در وظایف مهندسان مشاور
استاد:
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: نشست تخصصی مباحث حقوقی در نگهداشت ساختمان
استاد:
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: نشست تخصصی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان
استاد:
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: وظایف و مسئولیت‌های مهندسان ساختمان در نگهداشت ساختمان
استاد: دکتر شیبانی اصل
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: مباحث معماری در نگهداشت ساختمان
استاد: دکتر عمید مسعودی
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: مدیریت نگهداشت ساختمان
استاد: دکتر رعیتی
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: نگهداشت بیمارستان‌ها از منظر سازه و مقاوم سازی
استاد: دکتر سروقد مقدم
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: نگهداشت آسانسورهای ساختمان
استاد: دکتر فصیحی
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:


عنوان: حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش سوزی در نگهداشت ساختمان
استاد: دکتر بختیاری
هزینه ثبت نام: 2,000,000 ریال
توضیحات:دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: bmmc@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه :

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله  : 


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 


تاریخ برگزاری همایش:    12 و 13 اسفند 1399

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی