راهنمای ارسال مقالهثبت نام / Registrationارسال مقاله / Paper Submissionشرکت درهمایششرکت در کارگاه های علمی


محورهای کنفرانس


1. مدیریت و استراتژی های نگهداشت ساختمان ها 

2. بهینه سازی مدیریت ریسک و قابلیت اعتماد عملیات نگهداشت ساختمان

3.بازرسی فنی، پایش وضعیت عملکرد ساختمان ها با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات کنفرانس


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولی پور

دکتری تخصصی
رئیس دانشگاه- رئیس همایش

پیمان ولی پور

دکتری تخصصی
معاونت علمی - دبیر شورای سیاست گذاری

مرتضی رعیتی

دکتری تخصصی
دبیر علمی همایش

مهندس رضا رنجبر کارشناسی ارشد دبیر اجرایی همایش

علی عباس زاده سوریدکتری تخصصی
مدیر خدمات پژوهشی
alt
رضا مکنون
دکتری تخصصی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
alt
عبدالرضا سروقد مقدم
دکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

منوچهر شیبانی اصل
دکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


پوستر همایش

برگزار کنندگان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
با مجوز شماره --- مورخ ---

با همکاری


حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس
حامیان کنفرانس
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت پیمان ولی پوردکتری تخصصی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر- رئیس شورا


دکتری تخصصی معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مهرداد متانی دکتری تخصصی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر علمی


رضا رنجبر کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - دبیر اجرایی
alt
رضا مکنون دکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


منوچهر شیبانی اصل دکتری تخصصی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران


علی عباس زاده سوری  دکتری تخصصی مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


مبین افضلی راد دکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی عمران

مسگران کریمی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

علیرضا حسین پوردکتری تخصصی
رئیس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

مسعود اصغری دکتری تخصصی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

حبیب اسماعیل زاده رستمدانشجوی دکتری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائم‌شهر

علیرضا داداش زاده دکتری تخصصی
مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

یوسف قلی پور کنعانی دکتری تخصصی
مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
مهدی میانسری دکتری تخصصی مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
عبدالرضا سروقد مقدم دکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
alt
مهنوش سمسار کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
عباس اکبرپور نیک قلب دکتری تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
مهدی محرمی شام اسبی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
بابک کاظمیان کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
فرشید جوادی کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
صادقی اشکوری کارشناسی ارشد
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
محمود حسینی دکتری تخصصی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولیپور
دکتری تخصصی رئیس همایش و رئیس شورای سیاستگذاری
alt
- دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
دکتری تخصصی
دبیر شورای سیاستگذاری - تهران

مرتضی رعیتی دماوندی دکتری تخصصی
دیبر علمی - رئیس کمیته داوری و ارزیابی

 رضا رنجبر کارشناسی ارشد دبیر اجرایی

علی عباس زاده سوری
دکتری تخصصی
رئیس کمیته تشریفات، مدعوین و سخنرانان

مهرداد متانی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و اسکان
alt
منوش سمسار
کارشناس ارشد
دبیر کمیته مالی - تهران

علیرضا حسین پور کاسگر
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مراسم و امور جانبی

مونا مسگران کریمی کارشناس ارشد
رئیس کمیته دانشجویی و امور فرهنگی
alt
علیرضا محمود پور کارشناس ارشد
رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی

یاسر رمضان پوردانشجوی دکتری
رئیس کمیته انتشارات(مقالات، کتاب و مجله)

مبین افضلی راد دکتری تخصصی رئیس کمیته ثبت نام و کارگاه ها
alt
زمانی کارشناس ارشد رئیس کمیته اسکان و پذیرایی
alt
فاطمه ناظریاندکتری تخصصیرئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
alt
علی عبدی
کارشناس ارشد
رئیس کمیته انتظامات

حبیب اسماعیل زاده رستم
دانشجوی دکتری
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – قائمشهر
alt
عباس اکبرپور نیک قلب
 دکتری تخصصی
رئیس کمیته دبیرخانه و هماهنگی – تهراننام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt
رضا مکنون استاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
alt
 محمد شکرچی زاده استاد
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه تهران
alt
مجید عمیدپور
استاد
کتری تخصصی- مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسید
alt
رضا توکلی مقدم
استاد
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه تهران
alt
حمید ابهری
استاد
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه مازندران
alt
 عبدالرضا سروقد مقدم دانشیار دکتری تخصصی- سازه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
alt
 محمود حسینی دانشیار
دکتری تخصصی- سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
alt
نیک منش جوادیان
دانشیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علوم و فنون
alt
تورج مجیبی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
alt
سیدعلی نبوی چاشمی
دانشیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
alt  عباس اکبرپور نیک قلب استادیار دکتری تخصصی- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتضی رعیتی دماوندی استادیار دکتری تخصصی - سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر - دبیر علمی همایش

 مبین افضلی راد استادیار
دکتری تخصصی- ژئوتکنیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

 سیروس غلام‌پور دهرکی استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مائده صادق پور حاجی استادیار
دکتری تخصصی- محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

قاسم جلالی
استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
پیمان همامی استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه خوارزمی
alt
حمیدرضا ربیعی فر استادیار
دکتری تخصصی- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
alt
فرشیدرضاحقیقی
استادیار
دکترای تخصصی- ترافیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
alt
حیدر دشتی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
alt
محمدجواد طاهری
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
موسسه آموزش عالی پردیسان فریدون کنار
alt
مهرداد مسعودنژاد
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
alt
محمد حسین صبحیه
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تربیت مدرس
alt
مهدی رضائی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه تهران
alt
عماد الدین محمدی گل افشانی
استادیار دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
alt
علیرضا چاله کاهی
استادیار
دکتری تخصصی – مدیریت ساخت
دانشگاه

مهدی میان سری
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

سید مهدی مهنما استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
alt
بهرام قربانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
alt
میر مجید اتقانی
استادیار
دکتری تخصصی – مکانیک
دانشگاه پیام نور بابل

یوسف قلی پور کنعانی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

محبوبه صادق پور
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
مصطفی حاجی آقایی
استادیار
دکتری تخصصی- صنایع
دانشگاه علم و فناوری

محمد رضا باقرزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مهردادمتانی
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
رحمت اله علیزاده
استادیار
دکتری تخصصی- مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علیرضاداداش زاده
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

کارن روحانی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
علی بابایی مهر
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
alt
صابر حبیبی سوادکوهی
استادیار
دکتری تخصصی- حقوق -وکیل دادگستری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
alt
شهلا محمودی پزشک دکتری پزشکی معاون مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و رئیس اداره سلامت و تندرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
alt
سعید بختیاری
- دکتری مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

رضا رنجبرجورجاده
مربی
کارشناس ارشد عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

منوچهر شیبانی اصل
- دکتری مدیریت و اقتصاد موسسات عمومی
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
سارا اشرف کاشانی
- دکتری حقوق- وکیل دادگستری
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

مونا مسگران کریمی
- کارشناس ارشد مدیریت اجرائی- مهندسی مکانیک
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
alt
سیدمحمد انجام
- کارشناس ارشد حقوق- وکیل دادگستری
موسسه حقوقی دادگران تمدن ایرانیان
alt
ایرج فصیحی
- کارشناس ارشد برق
مهندس مشاور
alt
زهرا شریفی اسدی - کارشناس ارشد HSE مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیرنام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص-مدرک تحصیلی

محل اشتغال

alt

استادیار
دکتری تخصصی
دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
alt

استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: bmmc@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه :

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله  : 


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 


تاریخ برگزاری همایش:    12 و 13 اسفند 1399

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی